stack-based process-oriented VM
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Yuki Izumi bce9c3e6e9
travis update
4 lat temu
lc wip 4 lat temu
vm vm -> rust 4 lat temu
.gitignore codegen away 4 lat temu
.travis.yml travis update 4 lat temu
Makefile travis update 4 lat temu
README.md hiyo 4 lat temu
in.s finish lc rust conversion 4 lat temu
lilac.png Create README.md 4 lat temu
out.o Strings (?) 4 lat temu
plan.org rust conversion notes 4 lat temu

README.md

lilac

Build Status

  • stack-based process-oriented VM
  • bootstrap bytecode compiler