a JSON reader for Common Lisp
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Yuki Izumi 6f49570ef4
Minimal JSON reader for CL
před 8 roky
README.md Minimal JSON reader for CL před 3 roky
minimal-json.lisp Minimal JSON reader for CL před 3 roky

README.md

CL-USER> {"literal": "json syntax", "pretty": {"cool": "I think."}}
{"literal": "json syntax", "pretty": {"cool": "I think."}}
CL-USER> (setf *eg* {"literal": "json syntax", "pretty": {"cool": "I think."}})
{"literal": "json syntax", "pretty": {"cool": "I think."}}
CL-USER> (gethash "literal" *eg*)
"json syntax"
T
CL-USER> (gethash "pretty" *eg*)
{"cool": "I think."}
T
CL-USER> (gethash "cool" (gethash "pretty" *eg*))
"I think."
T
CL-USER> { "abc": 1, "def": {"x": "y", "m": (1 2 3 raw lisp oh my) } }
{"abc": 1, "def": {"x": "y", "m": (1 2 3 RAW LISP OH MY)}}
CL-USER>