a JSON reader for Common Lisp
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Yuki Izumi 6f49570ef4
Minimal JSON reader for CL
8 år sedan
README.md Minimal JSON reader for CL 3 år sedan
minimal-json.lisp Minimal JSON reader for CL 3 år sedan

README.md

CL-USER> {"literal": "json syntax", "pretty": {"cool": "I think."}}
{"literal": "json syntax", "pretty": {"cool": "I think."}}
CL-USER> (setf *eg* {"literal": "json syntax", "pretty": {"cool": "I think."}})
{"literal": "json syntax", "pretty": {"cool": "I think."}}
CL-USER> (gethash "literal" *eg*)
"json syntax"
T
CL-USER> (gethash "pretty" *eg*)
{"cool": "I think."}
T
CL-USER> (gethash "cool" (gethash "pretty" *eg*))
"I think."
T
CL-USER> { "abc": 1, "def": {"x": "y", "m": (1 2 3 raw lisp oh my) } }
{"abc": 1, "def": {"x": "y", "m": (1 2 3 RAW LISP OH MY)}}
CL-USER>